SARiNOR arbeidspakke 2: Alarmering og varsling

Proaktive tiltak er rettet mot å hindre at ulykker skjer, mens reaktive tiltak settes inn for å redusere konsekvenser av aktuelle hendelser. Proaktive ti ltak inneholder blant annet regelverk, infrastruktur, redningsutstyr og kompetanse hos personell som har
beredskapsfunksjoner, eller innehar funksjoner og arbeidsoppgaver som innebærer en risiko for hendelse.

Arbeidet med arbeidspakke 2, Alarmering og varsling, har hovedsakelig vært med mål om å identifisere gap og forbedringspotensialer forbundet med hvordan alarmene utløses og hvordan de forskjellige varslingsveiene foregår. Arbeidet har vært utført høsten 2014. Fokusert har vært både ut fra et teknologisk perspektiv hvor studier av de teknologiske varslingsveiene har blitt utført, samt ut fra de mer menneskelige og organisatoriske perspektivene hvor prosedyrer, samhandling og informasjonsutveksling har vært essensielt.

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no