Rapport og handlingsplan fra SARiNOR2 er ferdigstilt

Rapport og handlingsplan fra SARiNOR2 er nå fedigstilt og kan lastes ned her. Rapporten og handlingsplanen presenteres og overrekkes til Utenriksdepartementet den 27. februar under et miniseminar i Norges Rederiforbund.

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no