Handlingsplan for SARiNOR

Handlingsplanen bygger på de faglige anbefalingene som er resultatet av to omfattende utredningsprosjekter om beredskap, søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR og SARINOR 2. Rapporten fra SARiNOR konsentrerer seg om søk og redning av mennesker som forulykkes i arktiske farvann, mens rapporten fra SARiNOR 2 omhandler sikring av miljøet og berging av verdier på skadestedet etter at de forulykkede er reddet.

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no