SARiNOR arbeidspakke 3: Søk

SARiNOR arbeidspakke 3: Søk

Forside Nyheter Dokumenter Om SARiNOR Last ned Arbeidet analyserer tilgjengelig søk og redningskapasitet (SAR), med fokus på søk, med sikte på å avdekke forbedringspunkter. Arbeidet er begrenset til Norges ansvarsområde i henhold til Arktisk råds avtale om søk og...
SARiNOR arbeidspakke 2: Alarmering og varsling

SARiNOR arbeidspakke 2: Alarmering og varsling

Forside Nyheter Dokumenter Om SARiNOR Last ned Proaktive tiltak er rettet mot å hindre at ulykker skjer, mens reaktive tiltak settes inn for å redusere konsekvenser av aktuelle hendelser. Proaktive ti ltak inneholder blant annet regelverk, infrastruktur,...
SARiNOR arbeidspakke 1: Gap-analyse

SARiNOR arbeidspakke 1: Gap-analyse

Forside Nyheter Dokumenter Om SARiNOR Last ned På oppdrag fra Maritimt Forum Nord har DNV GL gjennomført en gap-analyse av dagens tilstand for beredskap for storulykker til havs i nordområdene, opp mot en ønsket tilstand for beredskap. Gapanalysen er første del av...