Handlingsplan for SARiNOR

          Handlingsplanen bygger på de faglige anbefalingene som er resultatet av to omfattende utredningsprosjekter om beredskap, søk og redning i arktiske strøk –...

Les mer
Handlingsplan for SARiNOR

SARiNOR2 hovedrapport

    Hovedmålet for SARiNOR2 har vært å kartlegge dagens beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner, identifisere behov og definere fremtidens beredskaps...

Les mer
SARiNOR2 hovedrapport

Veikartet til Nordkloden

              Nordkloden er navnet på den nåværende regjeringens strategidokument for nordområdene, og etterlater ingen tvil om at dette er et av Norges viktigste utenrikspolitiske...

Les mer
Veikartet til Nordkloden

SARiNOR arbeidspakke 3: Søk

    Arbeidet analyserer tilgjengelig søk og redningskapasitet (SAR), med fokus på søk, med sikte på å avdekke forbedringspunkter. Arbeidet er begrenset til Norges...

Les mer
SARiNOR arbeidspakke 3: Søk

SARiNOR arbeidspakke 1: Gap-analyse

    På oppdrag fra Maritimt Forum Nord har DNV GL gjennomført en gap-analyse av dagens tilstand for beredskap for storulykker til havs i nordområdene, opp mot en ønsket...

Les mer
SARiNOR arbeidspakke 1: Gap-analyse

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no