SARiNOR og SARiNOR2 er to omfattende utredningsprosjekter om beredskap i arktiske strøk. SARiNOR fokuserer på søk og redning av mennesker som forulykkes i arktiske farvann, mens SARiNOR2 omhandler beredskap mot akutt miljøforurensing og berging av verdier på skadestedet. SARiNOR-prosjektene er finansiert av Utenriksdepartementet og næringen i fellesskap og har pågått i nesten fem år.

Utgangspunktet for SARiNOR-prosjektet er den juridisk bindende SAR-avtalen mellom de åtte medlemslandene i Arktisk Råd. Denne avtalen har skapt et formelt rammeverk for beredskapen i Arktis.

 

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no